Facebook Image

‘ne moie Lónse mins mit ‘n groët hart is ‘r nie mer

 Woensdag 22 juli 2020 bereikte ons het droevige bericht dat Paul Arts is overleden. Paul is een van de medeoprichters van blaaskapel Freunde Echo.   Samen met Coen Hofmans en met de in 2018 overleden eerste kapelleider Piet Vloet werd in het jaar 1969 tijdens een kaartavond in het Museum van   Overloon besloten tot oprichting van de huidige kapel.

 Paul heeft vanaf het begin de drums bespeeld en was tot het jaar 2000 lid  van Freunde Echo.

 Wij zijn Paul heel dankbaar voor alles wat hij voor de kapel heeft gedaan en betekend.
 Op dinsdag 28 juli is in het openluchttheater van het museum afscheid van Paul genomen.

Hieronder enkele foto’s uit het archief:

 bij het 10 jarig jubileum in 1979

bij het 10 jarig jubileum in 1979  bij het 10 jarig jubileum in 1979 

           Groepsfoto uit 1984                           

groepsfoto uit 1984 

Groepsfoto uit 1991

 groepsfoto uit 1991

 

 

Repeteren kan weer

 

Na meer dan 13 weken stilte (geen repetities en geen optredens) is het weer toegestaan dat muzikanten muziek mogen maken.
Weliswaar nog op basis van de strikte voorschriften van het R.I.V.M. maar het begin is gemaakt. Zo zaten de muzikanten van Freunde Echo op 13 juni sinds lange tijd weer bij elkaar.

 

Coronavirus treft ook de blaasmuziek.

De maatregelen die van overheidswege worden getroffen om het Coronavirus in te dammen raken ook onze kapel. 

De wekelijkse repetities zijn stopgezet en een aantal optredens die gepland stonden, zijn geannuleerd.

Zo gaat ook het concert  op Paaszaterdag 11 april waarbij de vermaarde Tsjechische kapel Túfaranka zou optreden, helaas niet door. 

Gelukkig hebben wij met Túfaranka de afspraak kunnen maken dat zij volgend jaar toch naar Overloon komen, en wel op Paaszaterdag 3 april 2021.

Degenen die al een entreekaartje betaald hebben, ontvangen het betaalde bedrag terug.

Inmiddels zijn ook onderstaande concerten, waar Freunde Echo van de partij zou zijn, door de betreffende organisatoren  afgelast:

  • 22 maart 2020: Topkapellen festival Groesbeek
  • 5 april 2020: Lenteconcert van de Pompzwengels te Geffen
  • 26 april 2020: Blaaskapellenfestival Kessenich
  • 9 mei 2020: optreden bij Reckheimer Musikanten te Rekem
  • 24 mei 2020 : Fruhshoppen in t Helder. Dit is inmiddels verplaatst naar zondag 27 september a.s.

Zoals bekend gelden de maatregelen, die nu zijn afgekondigd,  tot en met 1 juni. Zodra er wijzigingen optreden wordt dat hier weergegeven.

(laatste update: 24 mei)

Overzicht optredens Freunde Echo voorjaar 2020

 

 

 

 

Succesvolle afsluiting jubileumjaar

 Op zaterdag 26 oktober stond de viering van het 50 jarig bestaan van de kapel voor de laatste keer dit jaar centraal. In  een goed bezette zaal waren vele fens aanwezig en zodoende getuige van een prachtig optreden. De jubilerende kapel beet de spits af en bracht een prachtig programma, afwisselend met zang en diverse solistische nummers. 
Daarna was het de beurt aan de 1e gastkapel "De Eiserbach Muzikanten" uit het Zuid Limburgse Bochholtz. Onder leiding van kapelmeester Ralh Knauf speelde deze kapel een  aantal mooie Böhmische en Egerländer nummers, waaronder een prachtige solo op de bas.
Vervolgens was het de beurt aan de 2e gastkapel van deze avond, Stěstí uit Boxmeer. Zij spelen net als Freunde Echo voornamelijk het Moravische en Mährische repertoire en brachten ook diverse solistische nummers. Stěstí staat onder leiding van Henri van Breugel. Met een daverend slot, waarbij een aantal muzikanten van Freunde Echo zich tussen de muzikanten van Stěstí voegden, kwam er een einde aan een prachtig optreden.

Hieronder een paar opnames:

     

  

  Van rechts naar links de tenues in volgorde van tijd