Facebook Image

FEN-avond geannuleerd!

De FEN-avond, die voor 31 oktober op het progamma stond, is nu definitief geannuleerd.

De maatregelen tegen de bestrijding van Corona, die dinsdag 13 oktober zijn afgekondigd, hebben tot dit besluit geleid.

Actie Rabo Clubsupport

 

 


Blaaskapel Freunde Echo doet ook mee met de actie "Rabo ClubSupport" 

Wat is het doel?
Het doel van deze actie is om geld in te zamelen voor de bekostiging van een geluidsset voor ondersteuning van de zang en tevens voor de aanschaf van nieuwe uniformen.

Wie kan een stem uitbrengen?
Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen op verenigingen/stichtingen in het eigen werkgebied.
Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting.

Wanneer kunt u uw stem uitbrengen?
Vanaf 5 oktober is dit mogelijk. De stemperiode duurt tot 25 oktober.

Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Stem in de Rabo App of online op www.rabobank.nl/clubsupport 

FEN-avond 31 oktober

De maatregelen tegen covid-19, die maandag 28 september zijn afgekondigd, gelden gedurende een periode van 3 weken en dus tot 20 oktober. Tien dagen later staat de fen-avond op het programma. Het is niet aannemelijk dat de situatie na 20 oktober al weer versoepeld wordt. Daarom achten wij het onwaarschijnlijk  dat dit evenement doorgang kan vinden. 
De inschrijving hiervoor is dan ook voorlopig stopgezet. 
Een definitief besluit of het optreden al dan niet doorgaat volgt later.

Frühschoppen gaat door!

Het concert “Frühschoppen in ’t Helder” gaat  zondag 27 september gewoon door.

Niet in de buitenlucht, zoals oorspronkelijk de bedoeling was maar in de nabijgelegen loods bij Ontmoetingspunt 't Helder.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om deze loods zodanig in te richten dat het concert, met in achtneming van de vereiste Corona maatregelen, doorgang  kan vinden.
Het concert is uitverkocht. Alleen degenen die vooraf gereserveerd hebben, krijgen toegang. Zij ontvangen hiervoor persoonlijk een bericht.

Aanwezigen worden dringend verzocht de voorgeschreven regels in acht te nemen:

  • Bij binnenkomst worden enkele Corona gerelateerde vragen gesteld
  • Naam en telefoonnummer worden op een presentielijst genoteerd
  • Houdt de  1,5 meter afstand in acht
  • Neem plaats op een stoel en ga niet op en neer lopen
  • Volg de looplijnen 
  • Voor koffie/thee of een drankje komt de bediening naar u toe

Samen maken wij er een mooi en verantwoord optreden van.
Het concert begint zondag om 11.00 uur.

Frühschoppen volgeboekt

Het maximaal aantal personen dat het früschoppen kan bijwonen is bereikt. Opgeven kan derhalve niet meer.

"Vol = vol!!"  Ook wij stellen alles in het werk om de vereiste maatregelen in acht te nemen.